Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+544A, 告
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-544A

[U+5449]
CJK Unified Ideographs
[U+544B]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. (Khảo cổ học) phế tích.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

kiếu, cáu, cáo, cốc

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kiəw˧˥ kaw˧˥ kaːw˧˥ kəwk˧˥kiə̰w˩˧ ka̰w˩˧ ka̰ːw˩˧ kə̰wk˩˧kiəw˧˥ kaw˧˥ kaːw˧˥ kəwk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kiəw˩˩ kaw˩˩ kaːw˩˩ kəwk˩˩kiə̰w˩˧ ka̰w˩˧ ka̰ːw˩˧ kə̰wk˩˧