Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

叢話

  1. Tuyển tập bao gồm nhiều bài , thường rất ngắnvụn vặt, không xác định được là thơ, truyện hay sử, của cùng tác giả. Thể loại này xuất hiện đời Minh và rất thịnh hành đến nay.
    慵齋叢話

DịchSửa đổi