Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+53BB, 去
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53BB

[U+53BA]
CJK Unified Ideographs
[U+53BC]
Bút thuận
 

Tiếng Quan Thoại sửa

Cách phát âm sửa

Động từ sửa

  1. Đi.

Dịch sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

khứ, khừ, khự, khử, khứa

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ xɨ̤˨˩ xɨ̰ʔ˨˩ xɨ̰˧˩˧ xɨə˧˥kʰɨ̰˩˧ kʰɨ˧˧ kʰɨ̰˨˨ kʰɨ˧˩˨ kʰɨ̰ə˩˧kʰɨ˧˥ kʰɨ˨˩ kʰɨ˨˩˨ kʰɨ˨˩˦ kʰɨə˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩˧˧˨˨˧˩ xɨə˩˩˩˩˧˧ xɨ̰˨˨˧˩ xɨə˩˩xɨ̰˩˧˧˧ xɨ̰˨˨ xɨ̰ʔ˧˩ xɨ̰ə˩˧