Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán phồn thể

sửa
U+52D5, 動
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52D5

[U+52D4]
CJK Unified Ideographs
[U+52D6]

Tiếng Quan Thoại

sửa

Cách phát âm

sửa

Động từ

sửa

  1. Chuyển.

Dịch

sửa
chuyển

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

đụng, động

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗṵʔŋ˨˩ ɗə̰ʔwŋ˨˩ɗṵŋ˨˨ ɗə̰wŋ˨˨ɗuŋ˨˩˨ ɗəwŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗuŋ˨˨ ɗəwŋ˨˨ɗṵŋ˨˨ ɗə̰wŋ˨˨