Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+4E20, 丠
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E20

[U+4E1F]
CJK Unified Ideographs
[U+4E21]

Tiếng Quan Thoại sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

  1. Cồn

Dịch sửa