Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ḭw˧˩˧iw˧˩˨iw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
iw˧˩ḭʔw˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ sửa

ỉu

  1. Không giòn nữa vì thấm hơi ẩm.
    Bánh quế mà ỉu thì chẳng ngon nữa.
  2. Không hăng hái nữa.
    Nó thi trượt, nên ỉu rồi.

Tham khảo sửa