Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Phó từSửa đổi

снаружи

  1. (с внешней стороны) bên ngoài, bề ngoài.
  2. (по внешнему виду) bề ngoài, vẻ ngoài, mặt ngoài.
  3. (извне) từ ngoài, từ phía ngoài, từ bên ngoài.

Tham khảoSửa đổi