заканчиваться

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Động từSửa đổi

заканчиваться Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: закончиться)

  1. Xong, hết, mãn, [được] hoàn thành, kết liễu.
    собрание скоро закончится — cuộc họp sắp xong
    тк. несов. — (Т) [được] kết thúc

Tham khảoSửa đổi