Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Động từ sửa

закончиться Hoàn thành

  1. Xem заканчиваться

Tham khảo sửa