закончиться

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Động từSửa đổi

закончиться Hoàn thành

  1. Xem заканчиваться.

Tham khảoSửa đổi