Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Danh từSửa đổi

жертва gc

 1. (божеству) lễ vật, người hiến sinh.
  приносить жертву — cúng, cúng lễ, cúng tế, dâng lễ vật
 2. (жертвоприношение) lễ hiến sinh, [sự] cúng, cúng tế, cúng lễ.
 3. (самопожертвование) [sự] hy sinh, hi sinh.
  приносить в жертву — hy sinh
  приносить жертву чему-л. — hy sinh vì cái gì
  ценой больших жертв — bằng những hy sinh lớn lao, bị tổn thất nhiều
 4. (пострадавший) nạn nhân, người bị [tai] nạn, người bị [tai] hại
 5. (погибший) người [bị] hy sinh.
  жертвы войны — những nạn nhân chiến tranh, những người hy sinh trong chiến tranh
  человеческие жертвы — những tổn thất về người, những người chết
  жертва агрессии — nước bị xâm lược
  жертва пожара — người bị hỏa tai
  пасть жертвой чего-л. — bị nạn, hy sinh vì cái gì
 6. (уст.) (пожертвование) của quyên cúng.

Tham khảoSửa đổi