Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Bản mẫu:rus-noun-f-1d вина gc

 1. Lỗi, tội, lỗi lầm, tội lỗi.
  это моя вина — đó là lỗi của tôi, lỗi tại tôi
  признать свою вину — nhận lỗi, nhận tội, thú lỗi, thú tội
  его вина была доказана — tội của nó đã được xác định
  поставить что-л. в вину кому-л. — quy lỗi (tội) gì cho ai, buộc lỗi (tội) gì cho ai
 2. (причина) nguyên nhân, lý do.
  всему виной его небрежность — thói cẩu thả của nó là nguyên nhân của tất cả tình trạng này, tất cả tình trạng này do thói cẩu thả của nó mà ra
  вы всему виной — cơ sự này do anh mà ra cả, lỗi tại anh cả
 3. .
  по вине кого-л., чего-л. — vì (tại, do) ai, cái gì

Tham khảoSửa đổi