Tiếng AnhSửa đổi

Phó từSửa đổi

serioso

  1. (Âm nhạc) Nghiêm chỉnh.

Tham khảoSửa đổi