Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗaːŋ˧˥ iəw˧˧ɗa̰ːŋ˩˧ iəw˧˥ɗaːŋ˧˥ iəw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaːŋ˩˩ iəw˧˥ɗa̰ːŋ˩˧ iəw˧˥˧

Tính từ

sửa

đáng yêu

  1. Dễ gây thiện cảm hoặc tình cảm yêu mến tích cực.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa