Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /viʁ.tɥɛl/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực virtuel
/viʁ.tɥɛl/
virtuels
/viʁ.tɥɛl/
Giống cái virtuelle
/viʁ.tɥɛl/
virtuelles
/viʁ.tɥɛl/

virtuel /viʁ.tɥɛl/

 1. Tiềm tàng.
  Faculté virtuelle — năng lực tiềm tàng
 2. Ảo.
  Image virtuelle — (vật lí) ảnh ảo
  Objet virtuel — (vật lí) vật ảo
  Travail virtuel — (cơ học) công ảo
 3. Có thể, khả năng (xảy ra).
  état virtuel d’un noyau — (vật lý) học trạng thái có thể của một hạt nhân

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa