Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vɨʔɨŋ˧˥ ʨak˧˥jɨŋ˧˩˨ ʨa̰k˩˧jɨŋ˨˩˦ ʨak˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vɨ̰ŋ˩˧ ʨak˩˩vɨŋ˧˩ ʨak˩˩vɨ̰ŋ˨˨ ʨa̰k˩˧

Tính từ Sửa đổi

vững chắc

  1. khả năng chịu tác động mạnh từ bên ngoài vẫn giữ nguyên trạng thái, tính chất, không bị phá huỷ, đổ vỡ.
    Tường xây vững chắc.
    Căn cứ địa vững chắc.
    Khối liên minh vững chắc.

Tham khảo Sửa đổi