Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

max

  1. Vô cùng.