Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vo˧˧ tə̰ʔn˨˩jo˧˥ tə̰ŋ˨˨jo˧˧ təŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vo˧˥ tən˨˨vo˧˥ tə̰n˨˨vo˧˥˧ tə̰n˨˨

Tính từ sửa

vô tận

  1. Không bao giờ hết.
    Không gian vô tận.
    Niềm vui vô tận.

Tham khảo sửa