Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saw˧˧ ɗəj˧˧ʂaw˧˥ ɗəj˧˥ʂaw˧˧ ɗəj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaw˧˥ ɗəj˧˥ʂaw˧˥˧ ɗəj˧˥˧

Phó từSửa đổi

sau đây

  1. Trong thời gian sắp tới.
    Sau đây sẽ có điện trong làng.

Tính từSửa đổi

sau đây

  1. Sẽ kể ra ở dưới.
    Những điều kiện sau đây.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi