Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

vd

  1. Bệnh hoa liễu, giang mai (venereal disease).

Tham khảoSửa đổi