Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨuŋ˧˥ tʰɨ̰ʔk˨˩tʂṵŋ˩˧ tʰɨ̰k˨˨tʂuŋ˧˥ tʰɨk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂuŋ˩˩ tʰɨk˨˨tʂuŋ˩˩ tʰɨ̰k˨˨tʂṵŋ˩˧ tʰɨ̰k˨˨

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

trúng thực

  1. Ăn nhiều quá không tiêu hóa được.

Dịch sửa

Tham khảo sửa