Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̤jŋ˨˩ tʰɨ̰ʔk˨˩tʰan˧˧ tʰɨ̰k˨˨tʰan˨˩ tʰɨk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰajŋ˧˧ tʰɨk˨˨tʰajŋ˧˧ tʰɨ̰k˨˨

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

thành thực

  1. Hợp với ý nghĩ của bản thân mình.
    Tôi xin thành thực cảm ơn bạn.
  2. Ngay thẳng.
    Con người thành thực, không làm ngơ trước những điều ngang trái.

Dịch sửa

Tham khảo sửa