Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ

Đại từ nhân xưngSửa đổi

they /ˈðeɪ/

  1. Chúng nó, chúng, họ.
  2. Người ta.
    they say that... — người ta nói rằng...
  3. Đại từ ngôi thứ ba về số ít thường chỉ người mình không rõ giới tính hoặc người phi nhị giới.
    He prefer to be called they/them— Anh ta thích được gọi là họ hơn.

Tham khảoSửa đổi