Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰḭ̈ʔŋ˨˩tʰḭ̈n˨˨tʰɨn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰïŋ˨˨tʰḭ̈ŋ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

thịnh

  1. . Phát đạt, yên vui.
    Nước thịnh dân giàu.

Dịch sửa

Tham khảo sửa