Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̰ʔjŋ˨˩tʰa̰n˨˨tʰan˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰajŋ˨˨tʰa̰jŋ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

  1. Đời thạnh.

Dịch sửa

Tham khảo sửa