Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
iən˧˧ vuj˧˧iəŋ˧˥ juj˧˥iəŋ˧˧ juj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
iən˧˥ vuj˧˥iən˧˥˧ vuj˧˥˧

Tính từ sửa

yên vui

  1. Yên ổnvui vẻ (nói khái quát)
    Cuộc sống yên vui.
    Tinh thần chẳng được yên vui.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

  • Yên vui, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam