Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰṵ˧˩˧ tɨ̤˨˩tʰu˧˩˨˧˧tʰu˨˩˦˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰu˧˩˧˧tʰṵʔ˧˩˧˧

Từ tương tự sửa

Định nghĩa sửa

thủ từ

  1. Người giữ đền.

Dịch sửa

Tham khảo sửa