Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨ˧˥ tɨ̰˧˩˧tʰɨ̰˩˧˧˩˨tʰɨ˧˥˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨ˩˩˧˩tʰɨ̰˩˧ tɨ̰ʔ˧˩

Từ tương tự sửa

Định nghĩa sửa

thứ tử

  1. Người con không phảicon đầu lòng (cũ).

Dịch sửa

Tham khảo sửa