Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰṵ˧˩˧ tɨ̰ʔ˨˩tʰu˧˩˨ tɨ̰˨˨tʰu˨˩˦˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰu˧˩˨˨tʰu˧˩ tɨ̰˨˨tʰṵʔ˧˩ tɨ̰˨˨

Từ tương tự

sửa

Định nghĩa

sửa

thủ tự

  1. Người giữ chùa.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa