Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰṵ˧˩˧ tɨ̰ʔ˨˩tʰu˧˩˨ tɨ̰˨˨tʰu˨˩˦˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰu˧˩˨˨tʰu˧˩ tɨ̰˨˨tʰṵʔ˧˩ tɨ̰˨˨

Từ tương tự sửa

Định nghĩa sửa

thủ tự

  1. Người giữ chùa.

Dịch sửa

Tham khảo sửa