Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨwiə̤n˨˩ tin˧˧tʂwiəŋ˧˧ tin˧˥tʂwiəŋ˨˩ tɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂwiən˧˧ tin˧˥tʂwiən˧˧ tin˧˥˧

Động từ sửa

truyền tin

  1. Đem tin đưa đi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa