Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰo˧˧ səː˧˧tʰo˧˥ ʂəː˧˥tʰo˧˧ ʂəː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰo˧˥ ʂəː˧˥tʰo˧˥˧ ʂəː˧˥˧

Tính từ sửa

thô sơ

  1. Đơn giản, sơ sài, chưa được nâng cao về mặt kĩ thuật.
    Vũ khí thô sơ.
    Phương tiện vận tải thô sơ.

Tham khảo sửa