Tiếng Việt

sửa

Danh từ

sửa
tài xế: người mà lái xe cộ nào đó

Dịch

sửa