Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˈʃoʊ.fɜː/

Danh từ

sửa

chauffeur /ˈʃoʊ.fɜː/

  1. Người lái xe.

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ʃɔ.fœʁ/

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
chauffeur
/ʃɔ.fœʁ/
chauffeurs
/ʃɔ.fœʁ/

chauffeur /ʃɔ.fœʁ/

  1. Người lái xe (ô tô), tài xế.
  2. Người đốt .
  3. (Sử học) Kẻ cướp đốt chân khảo của.

Tham khảo

sửa