Tiếng Nga

sửa

Chuyển tự

sửa

Danh từ

sửa

водитель

  1. Người lái xe, người tài xế, người lái.
    водитель автомашины — người tài xế, người lái ô tô

Tham khảo

sửa