Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /kɔ̃.dyk.tœʁ/

Tính từ

sửa
  Số ít Số nhiều
Giống đực conducteur
/kɔ̃.dyk.tœʁ/
conducteurs
/kɔ̃.dyk.tœʁ/
Giống cái conductrice
/kɔ̃.dyk.tʁis/
conductrices
/kɔ̃.dyk.tʁis/

conducteur /kɔ̃.dyk.tœʁ/

 1. Dẫn, dẫn truyền.
  Fil conducteur — (điện học) dây dẫn
  Tissu conducteur — (thực vật học) mô dẫn
 2. Dẫn đạo.
  Principe conducteur — nguyên tắc dẫn đạo

Danh từ

sửa
  Số ít Số nhiều
Số ít conductrice
/kɔ̃.dyk.tʁis/
conductrices
/kɔ̃.dyk.tʁis/
Số nhiều conductrice
/kɔ̃.dyk.tʁis/
conductrices
/kɔ̃.dyk.tʁis/

conducteur /kɔ̃.dyk.tœʁ/

 1. Người lái xe, người điều khiển máy.
  conducteur de travaux — người chỉ huy công trình

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
conducteur
/kɔ̃.dyk.tœʁ/
conducteurs
/kɔ̃.dyk.tœʁ/

conducteur /kɔ̃.dyk.tœʁ/

 1. Chất dẫn (điện, nhiệt).

Tham khảo

sửa