Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈsɪɡ.nə.ˌtʃʊr/

Danh từ sửa

signature /ˈsɪɡ.nə.ˌtʃʊr/

 1. Chữ ký.
  to put one's signature to a letter — kỹ tên vào một bức thư
 2. (Âm nhạc) Chìa (khoá) ((thường) key signature).
 3. (Rađiô) (signature tune) điệu nhạc dạo đầu.
 4. (Ngành in) Ký hiệu trang (để đóng sách cho đúng số trang).
 5. (Từ cổ,nghĩa cổ) Vẻ, dấu hiệu.
  the signature of intelligence — vẻ thông minh

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /si.ɲa.tyʁ/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
signature
/si.ɲa.tyʁ/
signatures
/si.ɲa.tyʁ/

signature gc /si.ɲa.tyʁ/

 1. Chữ ký.
  Signature illisible — chữ ký đọc không rõ
 2. Sự .
  La signature du contrat — sự ký bản hợp đồng
 3. (Ngành in) số.

Tham khảo sửa