Tiếng Việt

sửa

Danh từ

sửa

hiệu

  1. Dạng viết khác của kí hiệu.