Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

shed /ˈʃɛd/

 1. Lán, túp lều (đề hàng hoá, dụng cụ).
 2. Chuồng (trâu, bò, ngựa).

Ngoại động từ

sửa

shed ngoại động từ shed /ˈʃɛd/

 1. Rụng (lá... ), lột (da... ).
  tree sheds leaves — cây rụng lá
  snake sheds skin — rắn lột da
  stag sheds horn — hươu rụng sừng
 2. Bỏ rơi, để rơi, mất.
  to shed one's colleagues — bỏ rơi đồng nghiệp
  to shed tears — rơi lệ
  to shed one's blood for one's country — đổ máu vì đất nước
  Homes have been lost; jobs shed; businesses shuttered.—Nhà mất, việc mất, các doanh nghiệp thì đóng cửa.
 3. Tung ra, toả ra.
  to shed perfume — toả hương thơm
  lamp sheds light — ngọn đèn toả ánh sáng
  to shed love — toả tình thương yêu

Nội động từ

sửa

shed nội động từ /ˈʃɛd/

 1. Rụng (lá... ), lột (rắn... ).

Tham khảo

sửa