Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̰ː˧˩˧ len˧˧tʂəː˧˩˨ len˧˥tʂəː˨˩˦ ləːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəː˧˩ len˧˥tʂə̰ːʔ˧˩ len˧˥˧

Tính từ

sửa

trở lên

  1. Từ đó lên trên.
    Mười ngày trở lên.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa