Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈri.dʒən]

Danh từSửa đổi

region /ˈri.dʒən/

 1. Vùng, miền.
  a mountainous region — miền đồi núi
  the abdominal region — (giải phẫu) vùng bụng
 2. Tầng lớp (quyển khí... ).
 3. Lĩnh vực.
  the region of metaphysics — lĩnh vực siêu hình học
 4. Khoảng.
  this costs in the region of 500₫ — cái đó giá trong khoảng 500 đồng

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi