Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋṵʔk˨˩ŋṵk˨˨ŋuk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋuk˨˨ŋṵk˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

ngục

  1. (Thường chỉ dùng trong một số tổ hợp) . Nhà lao.
    Lính gác ngục.
    Nơi ngục tối.
    Vượt ngục.

Tham khảo sửa