Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

quy cách

  1. Điều ấn định để theo đó mà làm.
    Thức ăn chín nấu đúng quy cách.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi