Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lɨ̤ə˨˩ la̰ʔwk˨˩lɨə˧˧ la̰wk˨˨lɨə˨˩ lawk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɨə˧˧ lawk˨˨lɨə˧˧ la̰wk˨˨

Từ tương tự Sửa đổi

Định nghĩa Sửa đổi

lừa lọc

  1. Chọn lọcxếp đặt.
    Khuôn xanh lừa lọc đã đành có nơi (Truyện Kiều)

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi