Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
platine
/pla.tin/
platines
/pla.tin/

platine gc /pla.tin/

 1. Bàn máy (đồng hồ).
 2. Mâm (ở súng kiểu xưa, ở máy in, ở kính hiển vi.. ).
 3. Tấm mặt (ổ khóa).
 4. (Kỹ thuuật) Nắp bịt, sập.
 5. (Thông tục) Miệng lưỡi.
  Avoir une fameuse platine — miệng lưỡi cừ lắm

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
platine
/pla.tin/
platines
/pla.tin/

platine /pla.tin/

 1. Platin, bạch kim.

Tính từ sửa

platine /pla.tin/

 1. () Màu bạch kim.
  Cheveux platine — tóc màu bạch kim

Tham khảo sửa