Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓiəŋ˧˥ɓiə̰ŋ˩˧ɓiəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓiəŋ˩˩ɓiə̰ŋ˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ sửa

biếng

  1. Lười, trễ nải, không chịu làm.
    Biếng học.
  2. Không thiết làm việc gì đó, do mệt mỏi hay chán chường.
    Thằng bé biếng ăn .
    Nó mệt hay sao mà biếng chơi lắm.

Dịch sửa

Tham khảo sửa