Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fïŋ˧˥fḭ̈n˩˧fɨn˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fïŋ˩˩fḭ̈ŋ˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

phính

  1. Nói to đầy thịt.

Tham khảo sửa