Tiếng Hà Lan sửa

Dạng bình thường
Số ít oog
Số nhiều ogen
Dạng giảm nhẹ
Số ít oogje
Số nhiều oogjes
 
oog

Danh từ sửa

oog gt (số nhiều ogen, giảm nhẹ oogje gt)

  1. mắt, cơ quan thị giác của con người hoặc con vật
  2. cái mà giống như mắt
  3. lỗ kim


Động từ sửa

oog

  1. Lối trình bày thì hiện tại ở ngôi thứ nhất số ít của ogen hoặc với jij/je đảo pha
  2. Lối mệnh lệnh của ogen