Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲïk˧˥ɲḭ̈t˩˧ɲɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲïk˩˩ɲḭ̈k˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

nhích

  1. Khẽ chuyển dịch đi một .
    Nhích cái bàn sang bên phải.

Tham khảo sửa