Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲəjk˧˥ɲḛt˩˧ɲəːt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲek˩˩ɲḛk˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Xem thêm sửa

  1. Ngồi nhếch lại một tí.

Dịch sửa

Tham khảo sửa