Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zïk˧˥ʐḭ̈t˩˧ɹɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹïk˩˩ɹḭ̈k˩˧

Tính từ sửa

rích

  1. (Thông tục) Quá lắm.