Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nə̤wŋ˨˩ ʨaj˧˥nəwŋ˧˧ ʨa̰j˩˧nəwŋ˨˩ ʨaj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nəwŋ˧˧ ʨaj˩˩nəwŋ˧˧ ʨa̰j˩˧

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nồng cháy

  1. Hăng hái, đầy nhiệt tình.
    Tâm hồn nồng cháy.

Dịch sửa

Tham khảo sửa